logo SJ Consulting

Case Study

klient: Grupa Kopex
miejsce: Katowice
czas: od kwietnia 2013 r.

Kompleksowa obsługa z zakresu PR, IR i komunikacji wewnętrznej dla Grupy Kopex.

Wyzwanie:

Prowadzenie kompleksowych działań z zakresu Public Relations, Investor Relations oraz komunikacji wewnętrznej dla Grupy Kopex S.A.

KLUCZOWE OBSZARY DZIAŁAŃ

Public Relations
Agencja prowadzi biuro prasowe, jest odpowiedzialna za działania media relations oraz za doradztwo strategiczne, szkolenia medialne oraz kształtowanie polityki medialnej Grupy. Dba o przejrzystą komunikację z mediami informując o ważnych wydarzeniach w Grupie, organizując konferencje oraz plasując w mediach wypowiedzi eksperckie członków Zarządu Grupy Kopex. Do niewątpliwych sukcesów wizerunkowych można zaliczyć symboliczne rozpoczęcie Targów Górniczych 2013 na stoisku Kopex S.A. i długą rozmowę premiera Donalda Tuska z szefostwem i głównym akcjonariuszem Spółki. Agencja prowadzi również działania antykryzysowe na bieżąco neutralizując obszary zagrożenia i reagując na pojawiające się niekorzystne informacje.

Investor Relations
Zespół SJ Consulting prowadzi biuro kontaktu z inwestorami i w porozumieniu z dedykowanymi pracownikami spółki formułuje odpowiedzi na kierowane przez inwestorów pytania.
Organizuje również spotkania Zarządu z analitykami giełdowymi oraz inwestorami. Pracownicy SJ Consulting organizują konferencje związane z publikacją raportów okresowych, na których prezentowane są inwestorom wyniki Spółki. Agencja prowadzi również systematyczny mailing skierowany do inwestorów instytucjonalnych oraz zainteresowanych spółką inwestorów indywidualnych zawierający najważniejsze bieżące informacje dotyczące Grupy. Działanie te zostały dostrzeżone przez inwestorów, wśród których Grupa Kopex cieszy się opinią spółki otwartej na rynek. Zbiegły się one w czasie ze znaczącą poprawą wyników finansowych Grupy skutkującą wzrostem kursu akcji.

Komunikacja wewnętrzna
Do najważniejszych zadań agencji w obszarze komunikacji wewnętrznej należało stworzenie skierowanej do pracowników, gazety „Kopex news” dystrybuowanej w zakładach należących do Grupy. W pierwszej kolejności stworzono trzon redakcyjny składający się z konsultantów oraz współpracowników agencji. Następnie spośród pracowników Grupy Kopex wyłoniono korespondentów pracujących w najważniejszych Spółkach Grupy. To właśnie teksty korespondentów stanowią najważniejszą część składową pisma.
Gazeta jest miesięcznikiem i wychodzi w dwóch wersjach: papierowej przeznaczonej dla tych, którzy nie mają w pracy dostępu do komputera, oraz elektronicznej, która co miesiąc, w formie newslettera, trafia na skrzynki pocztowe pracowników Grupy. Agencja odpowiada za stronę redakcyjną i wydawniczą gazety oraz przygotowuje i wysyła wersję elektroniczną.