logo SJ Consulting

Case Study

klient: SJ Consulting dla BCT – Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego
miejsce: Katowice, Warszawa, Gliwice, Gdynia
czas: maj 2012

Kontener Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego z makietą korytarza transportowego „Północ-Południe” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Wyzwanie:

SJ Consulting było autorem pomysłu ustawienia w Katowicach instalacji promującej połączenie intermodalne Gdynia – Rijeka, czyli VI Korytarz transportowy - szlak między Bałtykiem i Adriatykiem. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach na Placu Sejmu Śląskiego, postawiony został należący do BCT 20-stopowy kontener, w którym zaprezentowana została makieta przedstawiająca połączenie kolejowe oraz porty. Przy kontenerze odbyło się spotkanie przedstawicieli świata polityki i biznesu oraz degustacja win z regionu Adriatyku.

Tej niestandardowej akcji promocyjnej (kampania ambientowa) towarzyszyły szeroko zakrojone działania promocyjne - materiały informacyjne rozdawały hostessy w strojach BCT. SJ Consulting było autorem pomysłu, koordynatorem procesu projektowania makiety, jej wykonania oraz nadzorowało instalację kontenera na Placu Sejmu Śląskiego. Byliśmy także odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń oraz montaż instalacji. W transporcie pomogło PKP Cargo oraz CARGOSPED Sp. z o.o. z Gliwic.

Kontener odwiedziło wiele osób związanych z polityką oraz gospodarką w tym między innymi: Olgierd Dziekoński- minister w Kancelarii Prezydenta RP, Aleksander Grad, Jan Król, Stefan Kawalec, Bożena Lublińska-Kasprzak – prezes PARP, Paweł Poncyliusz, Marek Kłosowski, Michal Rogatko – szef Rady Nadzorczej Kopexu.

Cele:

Głównym celem wydarzenia zorganizowanego przez SJ Consulting było promowanie europejskiego korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk. Pozostałymi było kontynuowanie przez BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy działań CSR i promocja w mediach ogólnopolskich oraz rozszerzenie grupy docelowej osób zainteresowanych działalnością Terminalu, pogłębieniem Portu w Gdyni, a także rozwojem transportu intermodalnego.

Komunikacja:

Strategia komunikacyjna SJ Consulting oparta była na bieżącym informowaniu mediów lokalnych i ogólnopolskich o kontenerze i makiecie na wszystkich etapach jej powstawania, a także o spotkaniach przy nim organizowanych. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego kontener odwiedziło wiele osób związanych z polityką oraz gospodarką. Publikacje na temat kontenera ukazały się w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Efekty:

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego kontener odwiedziło wiele osób związanych z polityką oraz gospodarką, a w mediach lokalnych i ogólnopolskich opublikowano informację na temat kontenera. Efektem było zarówno nawiązanie przez BCT nowych istotnych kontaktów biznesowych, jak i kontynuacja procesu budowania rozpoznawalności marki i pozytywnego wizerunku wśród przedstawicieli grup docelowych.
Działania media relations prowadzone przez SJ Consulting zaowocowały kilkudziesięcioma publikacjami prasowymi i internetowymi oraz ukazaniem się felietonów w stacjach radiowych i telewizyjnych.