logo SJ Consulting

Case Study

klient: SJ Consulting dla ZAK SA
miejsce: Kędzierzyn-Koźle
czas: 2010

Kompleksowa obsługa Public Relations
Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu

Wyzwanie:

SJ Consulting świadczyło kompleksową obsługę Public Relations dla Spółki ZAK SA

Kluczowe projekty:

Komunikacja:

SJ Consulting prowadziło komunikację w ogólnopolskich mediach, na spotkaniach z wybranymi dziennikarzami oraz organizując wydarzenia z udziałem VIP-ów i decydentów. Równolegle do działań public relations realizowano także strategię e-pr, a także działania z zakresu public affairs. Na potrzeby komunikacji wewnętrznej wydawano także gazetę zakładową.

Efekty:

Działania SJ Consulting spowodowały poprawę komunikacji wewnętrznej między Zarządem a pracownikami podczas procesu konsolidacji ZAK SA z Zakładami Azotowymi Tarnów w ramach projektu „ZAK – zmiany dla bezpiecznego rozwoju”. Liczne publikacje medialne przyczyniły się natomiast do wzrostu rozpoznawalności marki ZAK SA oraz budowania wizerunku spółki jako lidera rynku chemicznego i wiarygodnego partnera biznesowego.