logo SJ Consulting

Case Study

klient: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny
miejsce: Warszawa
czas: lipiec – październik 2009

Muzyka dla Dobrego Świata
– Koncert benefisowy Joshuy Bella

21 października 2009 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbył się koncert wybitnego skrzypka Joshuy Bella. Całkowity dochód z tego niezwykłego wydarzenia – 1 700 000 złotych netto został przekazany na rzecz tworzonej wystawy głównej budowanego Muzeum Historii Żydów Polskich.

Do zadań prowadzących ten projekt należały działania fundraisingowe, media relations wokół wydarzenia – prowadzenie biura prasowego, koordynacja pracy dziennikarzy, a także udział w dystrybucji zaproszeń wśród VIP-ów. Szczególnie ważna była promocja działań związanych z finansowaniem kultury przez biznes oraz działań związanych z modelowym projektem PPP partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jakim jest współfinansowanie Muzeum przez budżet Państwa (Ministerstwo Kultury), budżet samorządowy, czyli Miasto st. Warszawa oraz oraz ze zbiórki prywatnej prowadzonej przez Stowarzyszenie ŻIH.

W efekcie działań w prasie, radio, telewizji i Internecie ukazało się w sumie ok. 200 publikacji na temat koncertu, Muzeum Historii Żydów Polskich i finansowania kultury. Ekwiwalent reklamowy publikacji w mediach oszacowany został na ok. 700 000 zł.