logo SJ Consulting

Case Study

klient: SJ Consulting dla Zakładów Chemicznych Police
miejsce: Police
czas: styczeń 2011-kwiecień 2012

Restrukturyzacja w Zakładach Chemicznych „Police” i konsolidacja z Grupą Azoty Tarnów

Wyzwanie:

Zakłady Chemiczne Police w latach 2009-2010 przeżywały największy od dziesięcioleci kryzys. Spółce, będącej ikoną polskiego przemysłu chemicznego groziła upadłość. Na przyczyny dramatycznej sytuacji „Polic” składało się wiele czynników. Wśród najważniejszych wymienić należy: gigantyczne zadłużenie, wysokie koszty produkcji, przy jej równoczesnej niskiej efektywności i słabej innowacyjności oraz przerostach zatrudnienia zarówno w procesie produkcyjnym, jaki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, oraz dekoniunkturę na rynku nawozów sztucznych. Pogarszająca się sytuacja finansowa spółki notowanej od 2005 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych sprawiała, że Zakłady, będące kluczowym pracodawcą w regionie, mogły przestać istnieć.

Cele:

Głównym celem kompleksowych działań public relations było odbudowanie wizerunku Z.Ch. Police jako lidera branży chemicznej, wiarygodnego partnera biznesowego i prężnie rozwijającej się, nowocześnie zarządzanej spółki giełdowej.
W celu przywrócenia rentowności, konieczna była optymalizacja zatrudnienia. Nasi konsultanci brali udział w rozmowach na temat układów zbiorowych oraz koordynowali działania komunikacyjne w okresie zwolnień grupowych i tworzenia nowego systemu premiowania. Przez cały czas współpracy SJ Consulting z Z.Ch. Police prowadzone były intensywne działania wewnątrz firmy (miedzy innymi: komunikacja ze związkami zawodowymi, wdrożenie nowego systemu premiowania balanced scorecard, profilaktyka BHP – program „Zero wypadków w Z.Ch. Police”).
Równolegle nasi konsultanci prowadzili biuro prasowe „Polic” oraz działania media relations, dzięki którym udało się zbudować pozytywny wizerunek Zakładów oraz zarządzających nimi menagerów.

Komunikacja:

Strategia komunikacyjna SJ Consulting została oparta na bieżącym informowaniu mediów lokalnych i ogólnopolskich o kolejnych etapach restrukturyzacji Z.Ch. Police. Działania media relations obejmowały zarówno lokowanie materiałów prasowych, jak i aranżowanie wystąpień w radiu i telewizji ekspertów oraz członków zarządu spółki. Nasi konsultanci reagowali też we wszystkich sytuacjach mogących wywołać kryzys wizerunkowy Zakładów. Równolegle realizowana była strategia e-pr, dzięki której „Police” zaistniały w świadomości użytkowników social media. Działania te przyczyniły się do zbudowania wizerunku spółki jako innowacyjnej, zarządzanej zgodnie z najnowocześniejszymi światowymi standardami, odpowiedzialnej społecznie oraz angażującej się w sprawy istotne dla lokalnej społeczności.

Efekty:

Rok 2011 był okresem przełomowym dla Z.Ch. Police. Sukcesem zakończyło się wezwanie Azotów Tarnów do sprzedaży większościowego pakietu polickiej spółki - tym samym otworzył się nowy rozdział jej historii. Widoczne są efekty synergii w Grupie Kapitałowej, sukcesem jest dywersyfikacja dostaw gazu, a tym samym częściowe uniezależnienie się Zakładów od PGNiG.
Poprawiły się również relacje między szefostwem Zakładów, a decydentami w Zachodniopomorskiem.
Korzyści są widoczne również w obszarze finansów Spółki. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest obecnie największą grupą chemiczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka została także wyróżniona w kilku plebiscytach biznesowych – w tym między innymi: Wybitny Eksporter Roku 2011, czy Perły Biznesu 2011.