logo SJ Consulting

Case Study

interesariusze: Środowisko „Tygodnika Solidarność” z 1981 roku, mieszkańcy Warszawy
miejsce: Warszawa, ul. Batorego 14, skwer przed dawną siedzibą „Tygodnika Solidarność”
czas: marzec 2011 roku – trzydziestolecie powstania pisma

Upamiętnienie 30-lecia powstania „Tygodnika Solidarność”

30 marca 2011 roku w Warszawie przy ul. Batorego odsłonięta została tablica upamiętniająca 30-tą rocznicę wydania pierwszego numeru „Tygodnika Solidarność” i honorująca założyciela - redaktora naczelnego Tadeusza Mazowieckiego.
Agencja SJ Consulting była pomysłodawcą i koordynatorem projektu. Nasze działania obejmowały: zdobycie poparcia Władz miasta i dzielnicy Ochota oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń, stworzenie projektu tablicy, organizację wydarzenia odsłonięcia tablicy, a także doprowadzenie do sfinansowania projektu ze środków prywatnych oraz Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta, a szczególnie władze Dzielnicy Ochota bardzo wspierały organizację wydarzenia.
W odsłonięciu tablicy pamiątkowej uczestniczyli niemal wszyscy członkowie redakcji pierwszego „Tygodnika Solidarność” z późniejszym pierwszym premierem III RP Tadeuszem Mazowieckim. W uroczystość zaangażowali się uczniowie oraz nauczyciele 17 LO im. Boba Marleya, mieszczącego się obecnie w dawnej siedzibie „Tygodnika Solidarność”.