logo SJ Consulting

Case Study

klient: SJ Consulting dla Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego BCT
miejsce: Gdynia, Warszawa
czas: 25 maja, 2013r.

Obchody 10-lecia Prywatyzacji Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego

Wyzwanie:

W ramach stałej współpracy SJ Consulting z Bałtyckim Terminalem Kontenerowym BCT, agencja podjęła się przygotowania Dnia Otwartego BCT. Założeniem wydarzenia było by zarówno mieszkańcy Trójmiasta jak i turyści obecni w Gdyni mogli zobaczyć z bliska pracę terminalu, który z uwagi na to, że znajduje się na granicy państwowej jest na co dzień nie dostępny dla osób postronnych. 10-lecie prywatyzacji firmy było dobrą okazją, do realizacji tego przedsięwzięcia.


Cele:

Głównym celem była promocja Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego poprzez udostępnienie firmy dla zwiedzających. 10-lecie prywatyzacji BCT było doskonałym momentem, aby zaprezentować, jak w ciągu tej dekady rozwinął się terminal. Ponadto ważnym elementem Dnia Otwartego było zaprezentowanie jak ważną rolę odgrywa terminal w społeczności Gdyni, szczególnie z uwagi na dane pokazujące, że zatrudnienie w branży portowej w Gdyni wynosi 17,7% całkowitego zatrudnienia w mieście. Ponadto w ramach obchodów zorganizowano na terenie terminalu bankiet dla pracowników, kontrahentów oraz interesariuszy.


Organizacja imprezy:

Agencja SJ Consulting wspólnie z działem marketingu BCT była odpowiedzialna za działania w zakresie organizacji Dnia Otwartego i bankietu:


Działania media relations:

SJ Consulting prowadziło komunikację w oparciu o media lokalne. W celu poinformowania o wydarzeniu wysłano 3 informacje prasowe. Dwie z nich zapowiadały wydarzenie, trzecia miała charakter podsumowania. W ramach działań promocyjnych wydarzenia zamieszczono informację na stronie internetowej Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego oraz prowadzono działania e-pr w mediach społecznościowych.


Efekty:

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w dniu wydarzenia, cieszyło się ono dużą popularnością. Terminal odwiedziło ponad 2 200 osób. Zarówno atrakcje dla dzieci jak i dorosłych spotkały się z dużym entuzjazmem zwiedzających. To doświadczenie pokazuje, jak potrzebne są tego typu inicjatywy w miejscach na co dzień nie dostępnych dla osób postronnych. Również zorganizowany bankiet był wysoko oceniany przez jego uczestników.

Dzięki działaniom SJ Consulting, wydarzenie cieszyło się również dużym zainteresowaniem mediów. Ukazało się ponad 68 publikacji, w tym m.in. w Dzienniku Bałtyckim, Dzienniku Gazeta Prawna oraz telewizji i radiu: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk.